Privacy verklaring

Hieronder vind je de privacy verklaring van Borne Beweegt. Hierin wordt omschreven hoe er met persoonlijke gegevens om wordt gegaan, die verzameld worden door Borne Beweegt.

1. INLEIDING
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is dan ook raadzaam om de privacy verklaring periodiek te raadplegen bij Borne Beweegt.

2. BORNE BEWEEGT
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Borne Beweegt. Borne Beweegt is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Ivar Hoekema. Het sportbedrijf richt zich voornamelijk op het fitter worden en/of fit blijven van sporters. De kernactiviteiten zijn BORNE Outdoor Fit, small group training en personal training. Er zijn meerdere situaties waarin jouw gegevens door Borne Beweegt verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Borne Beweegt, neem dan gerust contact op!

3. DOEL GEGEVENS
Er worden voor een aantal doelen (persoons)gegevens verzameld door Borne Beweegt. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1 De gehele communicatie rondom de trainingen Om de communicatie soepel te laten verlopen, zijn een telefoonnummer en een e-mailadres benodigd van (potentiële) klanten. Telefonisch kan men zich aanmelden voor de trainingen. Bij personal training gebeurt dit in een persoonlijk bericht. Bij groepstrainingen gebeurt dit normaliter in de daarvoor bedoelde groepsapps (Whatsapp). Men kan tevens de trainer(s) van Borne Beweegt telefonisch benaderen voor alle vragen/opmerkingen die zij hebben. De e-mailadressen worden gebruikt voor het versturen van documenten. Daarbij valt te denken aan facturen, algemene voorwaarden, maar ook rapportages en foto’s/video’s van trainingen.

3.2 Verwerken van trainingsstatistieken Wanneer mensen deelnemen aan trainingen, worden er statistieken verzameld. Die statistieken worden verwerkt in rapportages. In zo’n rapportage worden de voor- en achternaam verwerkt en bij uitzondering ook andere relevante gegevens (zoals leeftijd, lengte en gewicht). Wanneer men deelneemt aan groepstrainingen worden de persoonsgegevens van de betreffende deelnemers in één bestand verwerkt. Dat bestand wordt verstuurd naar alle deelnemers van een specifieke training. Zo kunnen deelnemers statistieken inzien (en hopelijk handhaven/verbeteren) en kan men ook zien waar zij ‘staan’ ten opzichte van overige deelnemers. Indien een deelnemer liever niet wil dat zijn/haar statistieken verwerkt worden, kan dat ten allen tijde aangegeven worden bij Borne Beweegt.

3.3 Foto’s en video’s Met enige regelmaat worden er foto’s/video’s geschoten bij de trainingen van Borne Beweegt. Dit wordt vooraf aangekondigd, minimaal 24 uur voorafgaand aan een training. Er wordt dan ook direct gevraagd of deelnemers akkoord zijn met de fotografie/videografie. Als zij liever niet op de foto/video willen komen, houdt de fotograaf/videograaf in kwestie daar rekening mee. De beelden die worden gemaakt, worden opgeslagen door Borne Beweegt. Ook worden de beelden gedeeld met alle deelnemers van die betreffende training. Daarnaast worden de beelden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals marketing op de social media kanalen. 3.4 Google Analytics De website van Borne Beweegt verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

4. ONTVANGERS
De gegevens die door Borne Beweegt ontvangen en verwerkt worden, worden beheerd d.m.v.:

Laptop/computer
1. Microsoft Outlook. Al het e-mail contact verloopt via een account dat wordt beheerd door Outlook.
2. Microsoft Word. Veel bestanden, waaronder facturen en rapportages, worden opgesteld in Microsoft Word.
3. Microsoft Excel. Sommige bestanden, waaronder trainingsschema’s, worden opgesteld in Microsoft Excel.
4. Wix. De website van Borne Beweegt is gemaakt via www.wix.com. Persoonsgegevens die via de website van Borne Beweegt binnenkomen, worden opgeslagen door Wix.
5. Vimexx. De website van Borne Beweegt wordt gehost door Vimexx.
6. Google Drive. Google Drive wordt met name in trajecten voor personal training gebruikt voor het inzien/bijwerken van gegevens rondom trainingen.

Mobiele telefoon
1. My Tanita. De My Tanita app slaat alle gegevens op rondom lichaamsanalyses van sporters.
2. Whatsapp. Whatsapp wordt gebruikt voor alle communicatie tussen sporters en trainers.
3. Instagram. Instagram wordt voornamelijk gebruikt voor het delen van content. Deelnemers van trainingen zijn daar dan ook regelmatig terug te zien, mits zij akkoord zijn gegaan met de fotografie/videografie.
4. Facebook. Facebook wordt voornamelijk gebruikt voor het delen van content. Deelnemers van trainingen zijn daar dan ook regelmatig terug te zien, mits zij akkoord zijn gegaan met de fotografie/videografie.
5. LinkedIn. LinkedIn wordt voornamelijk gebruikt voor het delen van content. Deelnemers van trainingen zijn daar dan ook regelmatig terug te zien, mits zij akkoord zijn gegaan met de fotografie/videografie.
6. Galerij. In de galerij op de mobiele telefoon(s) van trainer(s) staat content van trainingen. Die content wordt voornamelijk gebruikt om op social media kanalen te plaatsen.
7. Notities. In de notities op de mobiele telefoon(s) van trainer(s) staat geregeld informatie omtrent trainingen. Zo worden de trainingsstatistieken van deelnemers daarin bijgehouden.

Overige sporters
Bij deelname aan groepstrainingen zullen overige deelnemers van die groepstraining jouw persoonsgegevens ontvangen. Die gegevens worden namelijk verwerkt in de trainingsrapportages. Ook zullen overige sporters mogelijk foto- en/of videomateriaal ontvangen van trainingen waar jij actief bent. Dat materiaal ontvangen zij per e-mail en/of per Whatsapp van Borne Beweegt. Alleen sporters die aan dezelfde training hebben deelgenomen, ontvangen die foto- of videoreportage. Indien je liever niet op beeld verschijnt, kun je dit te allen tijde aangeven bij Borne Beweegt.

5. OPSLAG PERIODE
Jouw gegevens worden, tenzij iets anders wenselijk is, voor een langere tijd bewaard door Borne Beweegt.

5.1 Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Borne Beweegt via e-mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, opgeslagen op de e-mailserver. Die e-mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

5.2 Google Analytics De gegevens die Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem. Die gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5.3 Content Foto’s en video’s van sportieve activiteiten worden voor onbepaalde tijd bewaard op een laptop & mobiele telefoon die Borne Beweegt beheert. Ook wordt de content gedeeld op social media. Bij bezwaar tegen één of meerdere geplaatste foto’s/video’s kun je contact opnemen met Borne Beweegt. In dat geval wordt de content vanzelfsprekend meteen verwijderd.

5.4 Persoonsgegevens Persoonsgegevens worden verwerkt in verschillende documenten, waaronder trainingsrapportages. Die gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer iemand deelneemt aan een groepstraining, zullen die persoonsgegevens tevens gedeeld worden met de rest van die trainingsgroep. De deelnemers van groepen krijgen na iedere training één rapportage toegestuurd waarin de individuele statistieken zijn verwerkt.

6. BEVEILIGING
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Borne Beweegt of door eerder genoemde ‘derden’ worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Borne Beweegt. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen, zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Borne Beweegt privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

7. RECHTEN
|7.1 Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Borne Beweegt vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Borne Beweegt. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2 Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Borne Beweegt.

7.3 Recht op overdracht
Mocht jij de door Borne Beweegt opgeslagen gegevens nodig hebben, heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Borne Beweegt al jouw gegevens over te dragen aan de gewenste partij. Dat kan bijvoorbeeld een ander sportbedrijf zijn.

7.4 Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Borne Beweegt vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7.5 Recht op het indienen van een klacht |
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Borne Beweegt niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

|7.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Borne Beweegt jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door een e-mail te sturen naar Borne Beweegt.

8. PLICHTEN
Borne Beweegt verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en producten. Je e-mailadres en telefoonnummer zijn benodigd om tot de uitvoering van activiteiten te komen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Borne Beweegt bepaalde diensten en producten niet aanbieden. Borne Beweegt behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Borne Beweegt dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Borne Beweegt te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op!