Partners

Borne Beweegt is dankbaar voor de lopende samenwerkingen. De partners maken het mogelijk dat Borne Beweegt op professionele wijze kan doorontwikkelen. Via deze weg willen wij het verhaal achter de samenwerkingen met jullie delen en daarmee onze partners in het zonnetje zetten.

’t Pannekoekhuis Borne

Per mei 2018 heeft Borne Beweegt ruim geïnvesteerd in kennis, materiaal & marketing. Om die bedrijfsinvesteringen voort te kunnen zetten, was Borne Beweegt op zoek naar een mooie lokale hoofdsponsor.

Medio september 2018 benaderde Borne Beweegt ’t Pannekoekhuis in Borne. Er werd een voorstel gedaan waar Yvonne Willemsen, eigenaresse van ’t Pannekoekhuis, enthousiast van werd. ’t Pannekoekhuis hecht veel waarde aan het welzijn van haar personeel. Op verschillende manieren bieden zij het personeel mogelijkheden om te investeren in zichzelf. Die mogelijkheden worden geboden op de werkvloer, maar ook buiten de werkvloer. Borne Beweegt had van oktober 2018 t/m oktober 2019 een mooi aandeel in het hiervoor genoemde. Maandelijks verzorgde Borne Beweegt een BORNE Outdoor Fit training voor het personeel van ’t Pannekoekhuis. Tijdens die trainingen werd er volop gewerkt aan de algehele fitheid & teambuilding. ’t Pannekoekhuis is daarmee een stoere werkgever die het personeel mooie extra’s biedt.

We willen ’t Pannekoekhuis hartelijk bedanken voor de steun en het enthousiasme in de opstartfase van Borne Beweegt!

Korfbalvereniging Groen Zwart Borne

Frisse lucht, natuur, rust & ruimte. Het zijn factoren die voor velen het sporten leuker maken. Helaas zijn er in Borne geen verlichte openbare plekken waar (op een mooi stuk gras) gesport kan worden. Aangezien de trainingen van Borne Beweegt veelal in de avonduren georganiseerd worden, ontstond er richting de herfst een probleem. Dit probleem werd gelukkig snel getackeld.

Medio september 2018 werd er contact gelegd met Ramon Nieuwenhuizen, de toenmalige voorzitter van Korfbalvereniging Groen Zwart. De vraag vanuit Borne Beweegt was of er gebruik gemaakt kon worden van een stuk gras naast het trainingsveld van Groen Zwart.
Na een goed overleg met Ramon & een trainer van Groen Zwart werd er een akkoord gegeven. In de ‘donkere maanden’ zijn de sporters van Borne Beweegt daarmee uit de brand geholpen. We zijn dankbaar voor het feit dat een lokale sportvereniging, zonder verder eigenbelang, zo meedenkend is.

Door het bovenstaande heeft Borne Beweegt besloten om het selectieteam van Groen-Zwart gratis trainingen aan te bieden. Borne Beweegt is namelijk heel blij met de samenwerking en we hopen Groen Zwart hiermee op een mooie en ludieke manier te versterken!

Fysiotherapie Fleminghof
Borne Beweegt verzorgde samen met Fysiotherapie Fleminghof een programma genaamd Cool2BFit. Acht kinderen met overgewicht kregen gedurende anderhalf jaar professionele begeleiding bij het behalen van hun doelen. Plezier (krijgen) in het sporten & fitter worden stonden daarbij centraal. Om het programma te laten slagen, werden de ouders/verzorgers van de kinderen doorlopend betrokken bij alle activiteiten. Het proces bleek een succes. Na slechts een maand waren er al fantastische resultaten zichtbaar/merkbaar; een positief proces dat zich heeft voortgezet!

In de loop van het programma was het de bedoeling dat de kinderen aansluiting vonden bij een sportaanbieder. Helaas lukte dit voor een aantal kinderen niet. Borne Beweegt besloot vervolgens om zelf iets te faciliteren voor de kinderen die, om verschillende redenen, moeilijk aansluiting konden vinden bij de reguliere sportaanbieders. Per 7 mei 2019 verzorgen wij BORNE Outdoor Fit voor kinderen in de leeftijdscategorie van 10 tot 16 jaar.

Wil je meer informatie over BORNE Outdoor Fit en/of over het Cool2BFit programma? Neem dan gerust contact op met ons!