ALTERNATIEF ABONNEMENT = € 0,- 
Onbeperkt deelname aan small group trainingen + onbeperkt (individueel) fitnessen.

Uitleg en voorwaarden
1. Wil of kan je niet voldoen aan een financiële verplichting? We dagen je uit om buiten de lijntjes te kleuren!
2. Kom met een passend voorstel, bijvoorbeeld op het gebied van: tuinieren, koken, schoonmaken, cursussen of activiteiten verzorgen, bouwen, renoveren en/of repareren. Of als je bijvoorbeeld een moestuin, boerderij, groentewinkel of slagerij hebt: het delen van voedsel. We staan open voor alle ideeën!
3. Maandelijks wordt geëvalueerd of de samenwerking de gewenste vorm heeft. Het alternatieve abonnement kan na een evaluatiemoment door beide partijen verlengd of ontbonden worden.